Nhà ở cao tầng Dự án Samsora Premier 105 Chu Văn An bởi tổ chức Cổ phần có kế hoạch HCM – TP. hà Nội – 1