Là Siêu dự án Quần thể cao cấp cao 18 tầng với tổng chỉ 220 Dự án được thành lập trên khu đất có tổng diện