Golden Field Mỹ Đình sắp độc quyền bán  chính thức đợt trước tiên với giá cực kì hấp dẫn với chsnh sách mở bán hàng rất