D'Capitale Trần Duy Hưng là phức hợp Siêu dự án Dự án hiện đại, văn phòng câu kết với những tiện ích dịch vụ thương mại