Với slogan: Đỉnh Cao Khát Vọng, Chung cư Hanoi Landmark 51 là Tòa nhà Căn hộ hỗn hợp đa năng với chiểu cao 51 tầng trên miếng