An Bình City với điểm nhấn là đại dương điều hòa 15ha tạo thành bầu không khí trong lành mát rượi và vẻ đẹp cho cảnh