Quần thể Căn hộ Mizuki Park khi là Tòa tháp Tòa chung cư của người đầu tư Nam Long đã chính thức mở bán hồi tháng 08/2017